Объявление

Bookmark and Share

Назва об’єктів оренди, їх місцезнаходження, загальна вартість об’єкта та початковий розмір місячної орендної плати (з урахуванням ПДВ):
1. Нежитлові приміщення підвалу, що розташовані в двоповерховому будинку за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 56/58. Загальна площа об’єкта оренди 67,4 кв. м.
Вартість об’єкта за незалежною оцінкою, яка була виготовлена для розрахунку орендної плати частини об’єкта, становить 226 722,00 грн. Початковий розмір орендної плати без
урахування ПДВ — 2 834,03 грн, ПДВ — 566,81 грн.
Об’єкт включено до списку пам’яток архітектури та містобудування м. Одеси.
Термін оренди – 2 роки 11 місяців з дати підписання договору оренди.
2. Нежитлові приміщення першого поверху, розташовані в одноповерховій будівлі, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Картамишевська, 35. Загальна площа об’­єкта оренди 64,9 кв. м.
Вартість об’єкта за незалежною оцінкою, яка була виготовлена для розрахунку орендної плати частини об’єкта, становить 233 500,00 грн. Початковий розмір орендної плати без урахування ПДВ — 2918,75 грн, ПДВ — 583,75 грн.
Термін оренди — 2 роки 11 місяців з дати підписання договору оренди.
3. Нежитлове підвальне приміщення, що розташоване в триповерховому будинку за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 8. Загальна площа об’єкта оренди 71,8 кв. м.
Вартість об’єкта за незалежною оцінкою, яка була виготовлена для розрахунку орендної плати частини об’єкта, становить 144 848,00 грн. Початковий розмір орендної плати без урахування ПДВ — 1810,60 грн, ПДВ — 362,12 грн.
Термін оренди — 2 роки 11 місяців з дати підписання договору оренди.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції, що публікуються Міністерством статистики України.
Основні вимоги щодо умов конкурсу: най­більший запропонований розмір місячної орендної плати порівняно з початковою орендною платою, при обов’язковому забезпеченні виконання нижченаведених умов конкурсу; пропозиція щодо суми місячної орендної плати за відповідний профіль використання об’єкта не може бути нижчою, ніж передбачено постановою Кабінету міністрів України від 04.10.1995 р. № 786 «Про методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна» із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету міністрів України від 27.10.2010 р. № 1010; утримання об’єкта у відповідності до санітарно-технічних, екологічних та протипожежних норм; укладення угод про відшкодування витрат на утримання об’єктів оренди з балансоутримувачем чи з підприємствами, що безпосередньо надають такі послуги в 30-денний термін з дня підписання договору оренди; страхування об’єкта оренди на весь термін дії договору оренди у страховій компанії у порядку, визначеному чинним законодавством, на повну вартість об’єкта оренди, надати копії відповідних документів, що засвідчують виконання зазначеного зобов’язання, протягом 20 днів з часу укладання договору; використання об’єкта оренди лише за цільовим призначенням; сплата фактичних витрат за користування водою, каналізацією, газом, електроенергією, центральним опаленням, іншими комунальними послугами, для чого в місячний термін з моменту укладання договору оренди оформити окремі договори з відповідними службами; своєчасне здійснення поточного та капітального ремонту об’єкта оренди за рахунок орендаря. Окремо сплачувати за власні кошти витрати за дольову участь у користуванні земельною ділянкою, для чого в місячний термін з моменту укладання договору оренди звернутися до Одеського міського управління земельних ресурсів Одеської міської ради з клопотанням про оформлення договору на дольову участь у землекористуванні та протягом двох місяців з дати укладання договору оренди укласти відповідний договір на дольову участь у землекористуванні. Якщо будинок, в якому знаходиться приміщення, є пам’ятником архітектури і містобудування, орендар несе додаткові обов’язки, які пов’язані з охороною та використанням пам’ятника містобудування та архітектури, та укладає відповідний охоронний договір у місячний термін з дати підписання договору оренди.
Переможець конкурсу зобов’язаний:
— сплатити витрати за публікацію відповідної частини інформаційного повідомлення (пропорційно витратам загальної вартості публікації згідно з платіжним дорученням, підготовленим редакцією газети «Одесский вестник»);
— сплатити витрати за виготовлення техніч­ної документації відповідного об’єкта;
— сплатити витрати за виготовлення незалежної експертної оцінки відповідного об’єкта;
— сплатити вартість послуг з охорони об’єк­та з моменту публікації даного інформаційного повідомлення до моменту укладення договору оренди (якщо така охорона відбувалася);
— сплатити вартість витрат за виготовлення витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно (довідки-характеристики) та нотаріальне оформлення довгострокового договору оренди (у разі необхідності таких витрат);
— укласти договір оренди протягом 5 днів з дня затвердження результатів конкурсу.
Вказані витрати переможець конкурсу сплачує протягом 5 днів з дня затвердження результатів конкурсу відповідно до платіжних доручень, отриманих за виготовлення документів, необхідних для проведення конкурсу, стосовно об’єкта, щодо якого учасник став переможцем конкурсу.
Заяви та документи на участь у конкурсі приймаються до 12.02.2013 р. з 13.00 до 16.00 за адресою: вул. Артилерійська, 1, м. Одеса, 65039, в департаменті комунальної власності Одеської міської ради.
Конкурс буде проведено об 11.00 19.02.2013 р. в департаменті комунальної власності Одеської міської ради за адресою: 65039,
м. Одеса, вул. Артилерійська, 1.
Для участі в конкурсі претендент подає:
1. Заяву до участі у конкурсі (за встановленою формою).
2. Відомості про учасника конкурсу:
фізична особа-підприємець
— копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або нотаріально засвідчену довіреність, видану представнику фізичної особи;
— нотаріально засвідчену копію свідоцтва фізичної особи-підприємця або виписку/витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприєм­-
ців (відповідно до Закону України від 07.04.2011 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи-підприємця»);
— довідку з ДПІ про відсутність заборгованості;
— перелік номерів банківських рахунків, з яких будуть виконуватись розрахунки за оренду об’єкта;
— витяг з єДР;
— копію свідоцтва про сплату єдиного податку (вид діяльності, вказаний в свідоцтві, має відповідати профілю використання приміщення, який вказується учасником конкурсу в конкурсній пропозиції);
— копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, якщо є такий;
юридична особа
— документи, що засвідчують повноваження представника юридичної особи;
— нотаріально засвідчену копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або виписку/витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (відповідно до Закону України від 07.04.2011 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи-підприємця»);
— нотаріально засвідчені копії установчих документів;
— довідку з ДПІ про відсутність заборгованості;
— довідку статуправління про внесення підприємства до єдиного державного реєстру;
— баланс підприємства (форма 1);
— перелік номерів банківських рахунків, з яких будуть виконуватись розрахунки за оренду об’єкта;
— витяг з єДР.
3. Зобов’язання щодо сплати витрат на проведення конкурсу переможцем (за встановленою формою).
4. Конкурсну пропозицію (проект договору оренди, за встановленою формою).
Зобов’язання (пропозиція) щодо виконання умов конкурсу та гарантій сплати орендної плати (завдаток, гарантія тощо) відображаються в проекті договору оренди, підписаному уповноваженою особою учасника конкурсу і завіреному печаткою.
Пропозиція подається окремо в запечатаному конверті формату А4 з позначкою «На конкурс по оренді об’єкта, що знаходиться за адресою: (адреса об’єкта оренди, вказаного в даному повідомленні)».
Ознайомитися з об’єктами оренди, що пропонуються, можливо у робочі дні департаменту, за попередньою домовленістю з працівниками відділу організації конкурсів, звернувшись до департаменту за адресою:
м. Одеса, вул. Артилерійська, 1, каб. № 3, 5.

За додатковою інформацією звертатися
до відділу організації конкурсів за телефонами: 757-90-35, 32-69-27.Обсудить на форуме или в блоге