Одеське територіальне управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. ПРЕС – РЕЛІЗ 12 лютого 2013 року

Bookmark and Share

Одеське територіальне управління
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку ПРЕС – РЕЛІЗ
12 лютого 2013 року

Станом на 01.01.2013 р. фондовий ринок Одеського регіону представляють 833 акціонерних товариства, з яких 245 відкритих акціонерних товариств, 193 закритих акціонерних товариства, 172 – публічних акціонерних товариства, 223 – приватних акціонерних товариства. Кількість суб’єктів, що зареєстрували випуск цінних паперів складає 625 товариств, в тому числі 52 емітента облігацій.

Кількість професійних учасників фондового ринку в Одеському регіоні у 2012 році становила 78 суб’єктів підприємницької діяльності, з яких:

- 24 торговці цінними паперами;
- 8 реєстраторів; 
- 13 зберігачів; 
- 23 інститути спільного інвестування; 
- 10 компаній з управління активами. 

Загальна сума нарахованих дивідендів підприємствами Одеського регіону склала – 114 068 440 гривень. Серед підприємств, у статутному капіталі яких є державна частка нарахування дивідендів проводилось лише ПАТ „Одеський припортовий завод”. Сума нарахованих ПАТ „Одеський припортовий завод” дивідендів складає: 100 839 900 гривень.

На виконання Програми економічних реформ Президента України на 2010 – 2014 роки та Програми розвитку фондового ринку Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку здійснювала послідовну роботу із вдосконалення умов функціонування системи фондового ринку та зосередила свої зусилля на таких завданнях, як збільшення капіталізації та ліквідності фондового ринку, удосконалення ринкової інфраструктури, покращення механізмів захисту прав інвесторів.

За допомогою фінансового інструменту - облігацій було залучено інвестиції та поповнено обігові кошти підприємств на загальну суму 551 000 000 грн., що свідчить про стабілізацію фінансового стану емітентів, та готовність виконувати свої обов’язки перед інвесторами.

Завдяки реєстрації випуску акцій для збільшення статутного капіталу фінансовими установами до економіки Одеського регіону було додатково залучено 466 480 000 грн.

Таким чином, на фондовому ринку Одеської області були успішно відпрацьовані такі інструменти для залучення грошових коштів, як облігації та акції, за допомогою яких до економіки регіону за 2012 рік було залучено 1 017 480 000 грн. (один мільярд сімнадцять мільйонів чотириста вісімдесят тисяч гривень).

Залучення інвестицій в Одеський регіон за допомогою інструментів фондового ринку, демонструє високу активність, що є показником зростання якісної ролі фондового ринку в розвитку регіону.

В минулому році була прийнята ціла низка законів щодо фондового ринку. Серед них, зокрема, закони «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про цінні папери», «Про депозитарну систему України», «Про інститути спільного інвестування».

Також був прийнятий новий закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів», який передбачив введення особливого податку на операції з цінними паперами та деривативами, а також запровадив в Україні фінансові векселі.

В 2013 році передбачається розробити проект закону щодо класифікації інвесторів на фондовому ринку, згідно з яким інвестори будуть поділені на кваліфікованих та некваліфікованих, що відповідає нормам Європейського Союзу.

До кваліфікованих інвесторів будуть віднесені особи, здатні здійснювати ризиковані інвестиції на фондовому ринку. Таким інвесторам може бути наданий спрощений доступ до фінансових інструментів. До некваліфікованих інвесторів належатимуть особи, не обізнані в технологіях та ризиках ринку цінних паперів.

Відповідно до частини 6 статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» публічні акціонерні товариства (ПАТ) додатково розкривають інформацію про свою діяльність на основі Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Згідно роз’яснень НКЦПФР, починаючи з 01 січня 2013 року року, ПАТ повинні виконувати норму застосування МСФЗ. Проте, ті ПАТ, що відповідно до законодавства надають проміжну фінансову звітність, вже у 2012 році повинні подавати її у відповідності до МСФЗ.

Ще один законопроект, над яким регулятор планує працювати у поточному році, регламентуватиме функціонування Фонду гарантування інвестицій на фондовому ринку.

Документ має впровадити схеми компенсації для інвесторів, а вказаний Фонд - стати певним аналогом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який існує у банківському секторі. Відрахування до нього будуть здійснювати професійні учасники, які працюють з коштами фізичних осіб - торговці цінними паперами, що отримали ліцензію на право провадження діяльності з управління цінними паперами, та компанії з управління активами.

Окрема увага НКЦПФР у поточному році буде приділена опрацюванню спеціального комплексного законопроекту щодо облігацій. Комісія вже розробила Концепцію розвитку ринку облігацій, яка стане базою цього документа. У законодавчому полі ринку облігацій є багато невирішених питань, які потребують врегулювання. Насамперед, це стосується розширення видів облігацій, підвищення рівня захисту власників цих боргових зобов’язань, регламентування механізму дефолту тощо. Аналогічний підхід у подальшому планується застосувати й щодо ринку похідних.

Згідно з нормами нового Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про цінні папери», який набув чинності на початку поточного року, вся реклама на фондовому ринку має узгоджуватися з регулятором.

Комісія розробила відповідний нормативний акт, який має роз’яснити учасникам ринку, що саме вимагає регулятор при узгодженні рекламних матеріалів. Розробка цього документа є реакцією НКЦПФР на вимоги ринку та інвесторів, а також прагнення врегулювати цей сегмент. Він не тільки упорядковуватиме процес створення та публікації рекламних матеріалів, але й убезпечуватиме деяких вкладників від спірних інвестицій у певні фінансові інститути та інструменти.

Разом із тим, регулятор не погодив рекламу двох компаній - «Фінансової компанії «Корнер» та «ММСІС-інвестментс». Зупинка розповсюдження рекламних матеріалів цих профучасників була обумовлена їх невідповідністю вимогам законодавства про рекламу.

Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України, розроблене НКЦПФР, пройшло процедуру державної реєстрації. Відтепер з’явилися усі передумови для обігу на вітчизняному ринку цих цінних паперів і розширення інструментальної складової українського фондового ринку.

Цей документ відкриває шлях до більшої інтеграції України до міжнародних ринків капіталу, що є запорукою розвитку вітчизняного інвестиційного ринку та економіки в цілому. Його важливість полягає в тому, що вперше в українських фондових компаній з’явилась можливість купувати та продавати цінні папери іноземних емітентів. Цей документ став відповіддю регулятора на запит учасників ринку щодо розширення переліку теперішніх інструментів. Наразі НКЦПФР та НБУ працюють над врегулюванням питання валютного законодавства.

Можливість обігу таких цінних паперів передбачена чинним законодавством, проте, до цього часу не існувало відповідного нормативного акта, який визначав би порядок і вимоги до їх допуску та обігу на вітчизняному ринку. Зокрема, документом передбачено, що його дія поширюється на акції і боргові цінні папери іноземних емітентів і депозитарні розписки щодо таких цінних паперів. Також у Положенні прописані умови та перелік документів, які повинні бути надані іноземним емітентом для отримання такого допуску.

Важливо зауважити, що це повинні бути саме цінні папери, емітовані компаніями, які мають активи в Україні. Після їх допуску на вітчизняний ринок, вони будуть перебувати в обігу на українських фондових біржах. Ініціатором такого обігу повинен виступати сам емітент. Документ передбачає обіг на українських біржах винятково цінних паперів, раніше розміщених за межами України, які зараз перебувають в обігу на закордонних фондових біржах.


КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Одеським територіальним управлінням НКЦПФР у 2012 році проведено:
- 35 перевірок учасників ринку цінних паперів, з яких: 
- 21 планова; 
- 14 позапланових перевірок (в тому числі: 12 за дорученням НКЦПФР та 2 за зверненням державних органів), а саме: 

Учасники фондового ринку  Проведено перевірок 
за 2012 рік
 Планові  Позапланові
Підприємства – емітенти цінних паперів   11  5
Компанія з управління активами (у т. ч. з питань дотримання вимог чинного законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом)   3  2
Торговці цінними паперами (у т. ч. з питань дотримання вимог чинного законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом)   6  1
Реєстроутримувачі (у т. ч. з питань дотримання вимог чинного законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом)   -  4
Зберігачі цінних паперів (у т. ч. з питань дотримання вимог чинного законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом)   1  2
Всього:   21  14

У 2012 році до правоохоронних та контролюючих органів передано матеріали 5 перевірок, з яких:
- до органів прокуратури – 2; 
- до органів СБУ – 3. 

Одночасно, у 2012 році Одеське територіальне управління НКЦПФР приділяло особливу увагу за дотриманням акціонерними товариствами прав акціонерів при скликанні та проведенні загальних зборів акціонерів товариств. 

Так, у 2012 році працівниками Одеського територіального управління НКЦПФР проведено 32 нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків, у тому числі:

- 22 нагляду в акціонерних товариствах, у статутних фондах яких є державна частка 25 і більше відсотків.


ТИПОВІ ПРАВОПОРУШЕННЯ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 

Щодо надання товариствами – емітентами акцій та облігацій інформації, передбаченої чинним законодавством (у тому числі регулярної та особливої інформації):

1. Неподання, подання не в повному обсязі інформації та/або подання недостовірної інформації до НКЦПФР; 

2. Нерозміщення, розміщення не в повному обсязі інформації та/або розміщення недостовірної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР;

3. Неопублікування, опублікування не в повному обсязі інформації та/або опублікування недостовірної інформації;

4. Ненадання інвестору в цінних паперах (у тому числі акціонеру) на його письмовий запит інформації про діяльність емітента в межах, передбачених законом, або надання йому недостовірної інформації.

Щодо проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства:

1. Невідповідність повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, опублікованому в офіційному друкованому органі.

2. Проведення реєстрації акціонерів (їх представників) не на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку, передбаченому законодавством про депозитарну системи України.

3. Не надіслання публічними акціонерними товариствами повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій товариство пройшло процедуру лістингу.

4. Не розміщення публічними акціонерними товариствами на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформації про проведення загальних зборів акціонерів та їх порядок денний.

5. Не проходження публічними акціонерними товариствами процедури включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі.


ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА 
ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ 

На виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», територіальним управлінням також увага приділяється контролю за суб'єктами первинного фінансового моніторингу.

Так, у 2012 році територіальним управлінням проведено 8 перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу з питань дотримання вимог чинного законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, з яких:

- 1 компанія з управління активами;
- 2 реєстроутримувачі; 
- 5 торговців. 

Типовими порушеннями вимог законодавства щодо боротьби з відмиванням коштів з боку суб'єктів первинного фінансового моніторингу у 2012 році являються:

1. Невідповідність Правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу.
2. Невідповідність Програм здійснення фінансового моніторингу. 
3. Не забезпечення виявлення суб’єктом первинного фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, до початку, у процесі, в день виникнення підозр, після їх проведення. 
4. Надання суб’єктами первинного фінансового моніторингу до спеціально уповноваженому органу (Державного комітету фінансового моніторингу України) недостовірної інформації за проведеними фінансовими операціями. 


ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 

За 2012 рік Одеським територіальним управлінням НКЦПФР було винесено:
- 530 розпоряджень про усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів, 
- складено 520 актів про правопорушення на ринку цінних паперів; 
- 21 акт за порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом»; 
- у відношенні посадових осіб складено 1 протокол про адміністративне правопорушення на ринку цінних паперів; 
- 2 протоколи про адміністративне правопорушення за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом; 
- винесено 61 письмове попередження (у тому числі 14 письмових попереджень за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом); 
- накладено 339 штрафних санкцій на юридичних осіб на загальну суму 1 246 610 грн.; 
- застосовано 18 штрафних санкцій за порушення вимог «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» на загальну суму 19 380 грн. 

При винесенні рішення, Уповноважена особа приймає до уваги всі пом’якшуючі та обтяжуючі обставини, наявність вчинення матеріальної та моральної шкоди акціонерам підприємства (у першу чергу міноритарним акціонерам), фактичний фінансовий стан товариства, наявність державної частки у статутному фонді акціонерного товариства, факт повторного вчинення правопорушення та інше. Тобто, розмір штрафної санкції (мінімальна санкція у 2012 році склала 170 гривень, а максимальна – 85 000 гривень), накладеної територіальним управлінням, пояснюється документально підтверджуючими обставинами та факторами, характерними для кожного учасника ринку цінних паперів.

При накладенні санкцій відносно порушників чинного законодавства на ринку цінних паперів, Одеським територіальним управлінням НКЦПФР продовжується застосовуватися практика, завдяки якій учасники фондового ринку, які вже оштрафовані, намагаються більше не порушувати вимог чинного законодавства, так як наступна санкція буде накладена більше ніж попередня.

За результатами діяльності Одеського територіального управління НКЦПФР у 2012 рік до Державного бюджету України стягнуто штрафних санкцій на суму 182 228,94 грн., з яких:
- у добровільному порядку – 95 340 грн.; 
- у примусовому порядку – 86 888,94 грн. 

Також, за звітний період територіальним управлінням надіслано до Приморського районного суду м. Одеси 2 протоколи про адміністративне правопорушення, для притягнення до адміністративної відповідальності посадової особи за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.


ПРЕДСТАВНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В СУДАХ 

Одеським територіальним управлінням НКЦПФР та районними прокуратурами міста Одеси подовжується налагоджена плідна співпраця щодо подання позовів до Одеського окружного адміністративного суду в інтересах НКЦПФР та примусового стягнення штрафних санкцій до Державного бюджету України через органи Державної виконавчої служби.

Так, за 2012 рік територіальним управлінням передано 59 позовів за участю прокуратури на загальну суму 730 830 грн.

Прийнято участь у 133 засіданнях суду.

Протягом 2012 року задоволено 21 позов на загальну суму 253 300 грн., по іншим триває провадження;

До відповідних Державних виконавчих служб передано 132 виконавчих листа на загальну суму 2 490 070 грн.

Також, Одеським територіальним управлінням НКЦПФР була проведена взаємозвірка з Головним управлінням юстиції в Одеській області за виконавчими документами, надісланими територіальним управлінням до відповідних територіальних відділів державної виконавчої служби Одеської області.

Протягом 2012 року територіальним управлінням отримано 120 виконавчих документів органів Державної виконавчої служби, з яких 12 документів про закінчення виконавчого провадження та стягнення грошових коштів до Державного бюджету України на загальну суму 86 888,94 грн.

Працівниками Одеського територіального управління прийнято участь у 133 судових засіданнях Одеського окружного адміністративного суду та Одеського апеляційного адміністративного суду, з яких:

- з боку позивачів – 47;

- з боку відповідачів – 86.

Між тим, під час здійснення представництва з боку відповідачів, працівники територіального управління представляли інтереси:

- Центрального апарату Комісії у 39 судових засіданнях;

- Одеського територіального управління Комісії у 45 судових засіданнях;

- Рівненського територіального управління Комісії у 2 судових засіданнях.

За наслідками розгляду судових справ в Одеському окружному адміністративному суді та Одеському апеляційному адміністративному суді на користь територіального управління винесено 47 рішень.

Крім того, з метою підвищення професійного рівня, працівники територіального управління прийняли участь у двох семінарах для керівників та працівників юридичних служб територіальних органів центральних органів виконавчої влади, які проведено Головним управлінням юстиції в Одеській області.

Протягом 2012 року на засіданнях обласної робочої групи з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств питань щодо акціонерних товариств не розглядалось.


Обсудить на форуме или в блоге
11.03.2013